Контакти

За връзка с „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“, осъществяващ продажбата на предлаганите застраховки:

Мартина Моллова

M. +359 889 21 69 39

Email: Mollova@iandgbrokers.com

 

За връзка със сайта VsichkiZastrahovki.bg:

Силвия Стоянова

М. +359 888 45 67 01

Email: s.stoyanova@vsichkioferti.bg