За нас

VsichkiZastrahovki.bg е сайт, който събира на едно място задължителни и доброволни застраховки предлагани на Българския застрахователен пазарЗастраховките се предлагат и обслужват от  „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“.

Целта на сайта ни е бъдем максимално полезни за потребителя, като високо ценим времето и потребностите на всеки. Платформата е организирана с приоритет към бързина на услугата и улеснение на процедурите. Влизайки във VsichkiZastrahovki.bg, вие имате избор между условията на 12 застрахователни компании, за да сте сигурни, че получавате най-доброто съотношение между качество и цена.

Всички ние от екипа на сайта осъзнаваме важността на застраховките в нашия живот, и бихме искали да ги популяризираме до степен на практика. За тази цел знаем, че всеки потребител има уникални нужди, които сме готови да уважим и вземем предвид. Ще отговорим на всички въпроси, които възникнат у Вас и бързо ще се убедите в ползата от услугите ни.

Сайътът VsichkiZastrahovki.bg е собственост на „ВсичкиПромоции БГ“ ООД, с ЕИК 201911182, и седалище гр. София 1680, ж.к. Борово, Солун 56, вх. 1, ап. 1.

„Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Янтра” № 3Б, ЕИК 121266165 е застрахователен брокер, вписан с решение № 195-3Б/10.11.2009 г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 30, ал. 1, т.9ЗКФН.  Справка за това обстоятелство може да направите в Комисията за финансов надзор, София 1000, ул. Будапеща 16, централа : 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24,  e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта www.fsc.bg. „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или компания собственик на застраховател не притежава повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД.

„Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД съветва потребителите си да сключват застрахователен договор въз основа на направен анализ на достатъчно голям брой застрахователни предложения, на база на които осъществява професионална препоръка за избор на застраховка, която в най-пълна степен би отговаряла на неговите нужди.

„Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД определя изискванията и потребностите на клиента и съветите си относно потребителя на застрахователни услуги, въз основа на писмено предоставената от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД услуга, моля подавайте Вашите жалби  на адрес: гр. София, бул. България 118 или на електронна поща general@iandgbrokers.com. Телефон за контакти – 02 / 813 88 00.„Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет)  дневен срок от получаването й на посочен от Вас адрес.