Автокаско

Направи запитване

Вашите имена:*
Телефон:*
E-mail:*
Марка/модел:*
Регистрационен №:*
Вид на МПС:*
Вид гориво:*
Обем на двигателя / товароносимост (см 3/т):*
Мощност - конски сили:*
Брой места:*
Брой врати:
Година на производство:*
Изправна алармена система:
  да     не  
СРОК на застраховката (месеца):*
Плащане:*


Автокаско

Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

  • Пожар
  • Природни бедствия
  • Пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Кражба / грабеж

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.

Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнителна премия, взависимост от условията на застрахователя.

Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя индивидуално за конкретния автомобил и отчита факторите:

  • застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя
  • вид и марка, години на автомобила
  • териториална валидност на застраховката
  • начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус
  • наличие на предходни щети и изплатени обезщетения

ВАЖНО: Полицата влиза в сила след извършване на оглед на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на обезопасителни мерки като пасивно маркиране, GPS.