ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

Застраховката покрива
покритие от:
 
Недвижимо имущество (пожар, природни бедствия, наводнения и др.)
Движимо имущество(пожар, природни бедствия, наводнения и др.)
Кражба чрез взлом и техн. средство
Късо съединение и/или токов удар
Земетресение - недвижимо
Земетресение - движимо
Гражданска отговорност към трети лица
Разходи за временно настаняване
Свличане и срутване на земни маси
Подмяна на брава при загубен ключ
Други разходи
Специална цена
пакет 1
49 200 лв.
 
20 000 лв.
4 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
16 000 лв.
4 000 лв.
1 000 лв.
1 200 лв.
-
-
1 000 лв.
39.99 лв.
пакет 2
100 500 лв.
 
30 000 лв.
6 000 лв.
3 000 лв.
3 000 лв.
24 000 лв.
6 000 лв.
3 000 лв.
1 800 лв.
6 000 лв.
-
1 500 лв.
69.99 лв.
пакет 3
140 550 лв.
 
50 000 лв.
10 000 лв.
5 000 лв.
5 000 лв.
40 000 лв.
10 000 лв.
5 000 лв.
3 000 лв.
10 000 лв.
50 лв.
2 500 лв.
99.99 лв.
пакет 4
194 800 лв.
 
70 000 лв.
14 000 лв.
5 000 лв.
7 000 лв.
56 000 лв.
14 000 лв.
7 000 лв.
4 200 лв.
14 000 лв.
100 лв.
3 500 лв.
149.99 лв.

 

 
ИЗБЕРЕТЕ ПАКЕТ